• SKRYŤ MENU
  • DOMOV
  • Kamiónová preprava

  Kamiónová preprava

  Kamiónová preprava

  Vnútroštátna a medzinárodná preprava

  Preprava vlastnými návesmi s kapacitou 100 m3 (mega)

  Preprava oceľových zvitkov na muldových návesoch

  Preprava aj formou dokládky

  Použitie moderných a životné prostredie nezaťažujúcich kamiónov

  Vykonávame medzinárodnú a vnútroštátnu nákladnú kamiónovú prepravu tovaru od roku 1991

  Všetky naše autá, sú zabezpečené monitorovacím systémom GPS. Vďaka tomu je špeditér v neustálom kontakte so šoférmi. Pomocou aktuálnych informácií sa Vy, ako náš zákazník, môžete operatívne rozhodnúť o prípadných zmenách.

  Našimi prednosťami sú:

  Kvalitná technika

  Ekologické ťahače EURO 5 a 6

  Muldové návesy

  Trojstranné zhrňovačky

  Poistenie CMR – Allianz (300 000 EUR)

  Veľkoobjemové plachtové návesy – MEGA (6ks)

  Pre zákazníkov ponúkame možnosť dokládok tovaru za priaznivé ceny medzi Slovenskom, Rakúskom, Nemeckom, Českom, Poľskom, Maďarskom.

  Ako partner pre kompletný servis Vám môžeme poskytnúť ložný priestor v krátkej dobe.